Home
  Ida Gerhardt
       Levenslijn
       Gedicht van de maand
  Het Genootschap
       Bestuur
       Comité van aanbeveling
       Jaarverslag
  Activiteiten
       Agenda
       In het verleden
       Activiteiten door anderen
  Schriftuur
       Gepubliceerde schrifturen
       Redactie en vormgeving
  Donateur worden
  Contact
  Ida Gerhardt op het web
Het Ida Gerhardtgenootschap

Na lange tijd van voorbereiding werd op 15 augustus 2002 het Ida Gerhardtgenootschap opgericht. Het bleek dat bij velen de behoefte bestond om de belangstelling voor het werk van Gerhardt levend te houden. Het genootschap denkt dit te doen door:

  • het organiseren van bijeenkomsten, in groter en kleiner verband en regionaal gespreid
  • de uitgave van een tweemaal per jaar verschijnend bulletin, Schriftuur.
  • jongeren enthousiast voor Ida Gerhardt te maken. In haar dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs sprak zij: “Jongeren op wie mijn hoop gevestigd is”.
  • voor zover mogelijk gevraagde informatie over de dichteres verschaffen.

Door donateur te worden ondersteunt u het werk van het IGG en helpt u bij het ontplooien van nieuwe plannen. U verkrijgt het donateurschap door € 30,00 over te maken op rekeningnummer NL88 RABO 0346 4789 79 t.n.v. Ida Gerhardtgenootschap te Laren (NH).
Daarvoor krijgt u tweemaal per jaar ons bulletin Schriftuur en korting op de entreeprijs van de bijeenkomsten. Tevens wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Het Ida Gerhardtgenootschap is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat donaties, giften of schenkingen aftrekbaar zijn bij de opgave voor Inkomstenbelastingen.

Copyright © 2008 Ida Gerhardtgenootschap