Home
  Ida Gerhardt
       Levenslijn
       Gedicht van de maand
  Het Genootschap
       Bestuur
       Comité van aanbeveling
       Jaarverslag
  Activiteiten
       Agenda
       In het verleden
       Activiteiten door anderen
  Schriftuur
       Gepubliceerde schrifturen
       Redactie en vormgeving
  Donateur worden
  Contact
  Ida Gerhardt op het web
Overzicht van gepubliceerde schrifturen

Voorjaar 2014

 • Marie Brummelhuis: Seizoenen verdicht
 • Daniela Hooghiemstra: Kees Boeke
 • Mieke Koenen: Ida Gerhardt en de Werkplaats
 • Willem M. Visser: Voren en sporen
 • Rolf Tybout: Het ploegschrift

Najaar 2013

 • Henriëtte van Buuren: Seizoenen verdicht
 • Trudy van Wijk: Wij hebben wel wat anders te doen
 • Paul Claes: "Fragment" van Ida Gerhardt
 • Guus Middag: Ossekerelingsgewijze
 • Reacties op de lezing van Piet Gerbrandy

Voorjaar 2013

 • Adrienne Boerwinkel: Seizoenen verdicht
 • Piet Gerbrandy: Het water gaat voorbij
 • Mieke Koenen: Zelfdoding in bekende en onbekende teksten:
 • F.J.P. Verbrugge: Contact met Ida Gerhardt

Najaar 2012

 • Bij elke tweesprong een nieuwe droom; vier essays ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Ida Gerhardtgenootschap
 • Janneke Lambooij : Der aarde schoonste spiegel is het gaaf gedicht
 • Willem Jan Otten: Bespiegeling
 • Anneke Reitsma: Ida Gerhardt en “het Hollandse godswonder”
 • Jan v.d. Vegt: Het Ierland van Ida Gerhardt
 • Rudi v.d. Paardt: SCHLUSZLI, Een fictief dorp in Zwitserland

Voorjaar 2012

 • Kees Visser: Seizoenen verdicht
 • Erik Bolle: Interview met Kees Stoop

Najaar 2011

 • Laura Reedijk-Boersma: Seizoenen verdicht
 • Trudy van Wijk: En hoor: zij zingen al aan boord
 • Mieke Koenen: Het naamloze verlangen

Voorjaar 2011

 • Willemjan v.d.Waal: Seizoenen verdicht
 • Arjen Duinker: Maakt u zich geen zorgen, alles zal vanzelf spreken
 • Frida Balk: Reactie op Rudi v.d. Paardt ‘Tiomf der dubbelzinnigheid’
 • Rudi v. d. Paardt: Nabij en toch ver, over Ida Gerhardt en haar zuster Truus

Najaar 2010

 • Joop van den Blink: Bespiegeling ‘Herfst aan de Schelde’
 • Trudy van Wijk: Over ‘Clara Haskil Mozartpianoconcert in A-dur’
 • Guus Middag: De wraak van het vervangkind

Voorjaar 2010

 • Dirk van Keulen: ‘Seizoenen verdicht’
 • Willem Jan Otten: ‘Ida Gerhardt en het gekrenkte kind’
 • Rudi van der Paardt: ‘Triomf der dubbelzinnigheid’

Najaar 2009

 • Andre van Dijk: ‘Bespiegelingen over het gedicht “Stem van de herfstregen” ’
 • Frida Balk-Smit Duyzentkunst: ‘De taal van Ida Gerhardt’
 • Mieke Koenen: ‘De erfenis der meesters goed beheerd’

Voorjaar 2009

 • Erik A.W. Bolle: ‘bespiegelingen over het gedicht “Lente” ’
 • Tom van Deel: ‘Ida Gerhardt en de natuur’
 • Mieke van den Berg: ‘Geboren uit een moederschoot’
 • Laura Reedijk: ‘Een monument voor Ida Gerhardt’

Najaar 2008

 • Ary Braakman: ‘bespiegelingen over het gedicht “Herfsttij” ’
 • F.J.P. Verbrugge: ‘Ida Gerhardts eerste Sappho-gedicht’
 • Cariline Fisser: ‘Sappho-receptie in de moderne Nederlandse poezie’

Voorjaar 2008

 • Janneke Lambooij: ‘Bespiegeling over het gedicht “Lof van het onkruid” ’
 • Dirk Meursing: ‘Ida Gerhardt en het water’
 • J.D.F. van Halsema: ‘J.H. Leopold bij Ida Gerhardt’

Najaar 2007

 • Henk van der Schaaf: ‘Bespiegeling over het gedicht “Grensgebied I” ’
 • Harm Wycherson: ‘Brief aan Marjoleine de Vos’
 • Fabian Stolk: ‘Gerhardt en Achterberg’
 • F.J.P. Verbrugge: ‘Para thina thalassês’, de zee in het vers van Homerus
 • Jaarverslag 2006

Voorjaar 2007

 • Kees Visser: ‘Bespiegeling over het gedicht “Pasen” ’
 • Laura Reedijk-Boersma: ‘Bespreking van “Courage!” door Mieke Koenen’
 • Laura Reedijk-Boersma: ‘Bespreking van “Dit donkere boek” over Het Levend Monogram, door Frans Berkelmans’
 • Willem M. Visser: ’Een springbron van …’ over poort Bornhof
 • Piet Schrijvers: ‘Vertaling als zelfportret’, over Gerhardt’s vertaling van de Georgica

Najaar 2006

 • Hans Visser: ‘Bespiegeling over het gedicht “Herfst” ’
 • Laura Reedijk: ‘die in dit huis u aan de naaste wijdt’
 • Anneke Reitsma: ‘Leopold en Ida Gerhardt’
 • Leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium: ‘Gedichten’
 • José van der Donk: ‘Twee nieuwe gedichten’
 • Jaarverslag 2005

Voorjaar 2006

 • Mieke Koenen: ‘Bij de verschijning van Ida Gerhardt, Courage!’
 • H.J.L.Vonhoff: ‘Poëzie van Ida Gerhardt in de openbare ruimte’
 • Miriam Piters: ‘Zeven maal’: Klas 2F leest Gerhardt en schrijft vervolgens zelf gedichten
  Gedichten van Ida Gerhardt op muziek gezet

Nummer 3 2005, (deze uitgave is herzien in januari 2006)

 • Maria de Groot: ‘Graan langs de kam van de bergen’ (psalmvertaling)
 • Paul Luykx: ‘Ida Gerhardt en Cornelia de Vogel’: een levenslange jeugdvriendschap
 • Omert Schrier: ‘Twee kanttekeningen bij artikelen van Frans Berkelmans en Laura Reedijk uit Schriftuur nummer 2, 2004’

Dubbelnummer 1 en 2 2005 ‘Elementen’

 • Anneke Reitsma: ‘Veerman, mag ik overvaren?’ Leven en dood in de poëzie van Ida Gerhardt
 • Rudi van der Paardt: ‘Heilige plaatsen’, drie griekse gedichten van Ida Gerhardt
 • Ad Zuiderent: ‘Namen op schepen’, magisch element in enkele gedichten van Gerhardt
 • Robert Egeter van Kuyk: ‘ Herinneringen aan Ida Gerhardt’, interview met Karin Waardenburg
 • Nelleke Hulscher en Gerda Braakman: ‘Herinneringen aan Ida Gerhardt’, interview met Wanda Reumer
 • Robert Egeter van Kuyk: ‘Herinneringen aan Ida Gerhardt’, interview met José van der Donk
 • Jaap C. Riemens: ‘Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde’, de collectie Ida Gerhardt in Zutphen
 • André van Dijk: ‘Zes gym leest Ida Gerhardt’

Nummer 3 2004

 • Annette van Dijk: ‘Marie van der Zeyde en Hadewijch, geschiedenis van een dissertatie’
 • Annette van Dijk: ‘Marie van der Zeyde en het zeventiende strofische gedicht van Hadewich’
 • Mieke van den Berg: ‘De gestorvene’ (vervolg van artikel uit nummer 1)

Nummer 2 2004

 • Frans Berkelmans o.s.b.: ‘Tussen feit en fictie’
 • Laura Reedijk-Boersma: ‘Ida Gerhardt en haar opdracht’
 • Laura Reedijk- Boersma: ‘Twee brieven van Ida Gerhardt’

Nummer 1 2004

 • Marjoleine de Vos: ‘Ida Gerhardt en het Landschap’
 • Willem Brandt: ‘Cirkelend rond de dood’
 • Mieke van den Berg: ‘De gestorvene’

Nummer 1 2003

 • Robert Egeter van Kuyk: ‘Wandelen door Zutphen’, interview met Nelleke van Keulen
 • Anton Gerits: ‘Tot dolen en dromen ontwaakt’, gedichten als eerbetoon aan Ida Gerhardt
 • Guus Middag: ‘Woordenboek van de poëzie’, Onze taal augustus/september 2003

Nummer 0 2003

 • Mieke Koenen: ‘Afgesneden van de wortelstok’, de cultuurkritiek van Ida Gerhardt n.a.v. ‘Twee uur de klokken antwoordden elkaar’
 • Gerard van der Leeuw: ‘De bijen zoemen de stilte stiller’, boekbespreking;
 • Mieke Koenen: ‘Stralend in gestrenge samenhang’
Copyright © 2008 Ida Gerhardtgenootschap