Home
  Ida Gerhardt
       Levenslijn
       Gedicht van de maand
  Het Genootschap
       Bestuur
       Comité van aanbeveling
       Jaarverslag
  Activiteiten
       Agenda
       In het verleden
       Activiteiten door anderen
  Schriftuur
       Gepubliceerde schrifturen
       Redactie en vormgeving
  Donateur worden
  Contact
  Ida Gerhardt op het web
Jaarverslag

Jaarverslag 2013

Het Ida Gerhardtgenootschap stond wederom volop in de belangstelling van poëzieminnend Nederland en soms ook Vlaanderen, maar ook op andere gebieden. Zo zijn de bijdragen in het blad Schriftuur nu opgenomen in de Bibliografie Nederlandse Taal en Letteren. Het genootschap werd vaak betrokken bij bijeenkomsten en dergelijke alom in den lande. Dat het genootschap ook bekend is geraakt bij de individuele lezer moge blijken uit de aantallen vragen die ontvangen en beantwoord werden omtrent gedichten van Ida Gerhardt.

In het verslagjaar bedroeg het aantal donateurs 153, bijna evenveel als op eind 2012. Dit gelijke aantal geïnteresseerden, van wie bovendien velen boven 50 jaar en ouder zijn, heeft blijvend de aandacht van het bestuur, dat streeft naar grotere bekendheid en participatie door jongere leeftijdsgroepen. Hierbij werd gezocht naar contacten op scholen en samenwerking met thans levende dichters.

Aktiviteiten

Het genootschap houdt in principe een keer per jaar een bijeenkomst.
Op 29 september 2013 vond de bijeenkomst plaats in het Centraal Museum te Utrecht. Het centrale onderwerp leidde ons door de tijd dat Ida Gerhardt verbonden was aan de school De Werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven. Hieraan vooraf hield de conservator van het museum, een boeiende inleiding. Daarna kwam Daniela Hooghiemstra aan het woord met een lezing over Kees Boeke en De Werkplaats.
Mieke Koenen sprak vervolgens over de periode die Gerhardt doorbracht bij De Werkplaats als lerares. De Belgische dichteres Maud Vanhauwaert gaf op zeer sprankelende en levendige wijze haar visie op Ida Gerhardt. Helaas moest de lezing van Bettine Siertsema worden afgebroken door sluiting van het museum.

Schriftuur

De redactie heeft wederom veel werk verzet om het bulletin Schriftuur van het genootschap tot een interessant geheel te maken. Gezien de reacties mag worden gesteld dat dit effect heeft gehad. Het blad is primair bestemd voor de donateurs en verscheen wederom tweemaal per jaar. Uit de verkoop van “losse” nummers bleek hoezeer men ook buiten de bekende kringen positief oordeelde over het blad. Veel waardering was er voor de opmaak met prachtige illustraties en menigmaal mochten complimenten worden overgebracht aan de voorzitter, Erik Bolle, die de lay out verzorgde.
De redactie bestond uit Kees Visser, Omert Schrier, Gerda Braakman en Janneke Lambooij als eindredacteur. De redactie kwam viermaal bij elkaar.

De website werd veel bezocht wat bleek uit vragen en opmerkingen van de bezoekers.

Het bestuur van het genootschap bestond uit: Erik Bolle, voorzitter, Gerda Braakman, secretaris, Hans van Tour, penningmeester, Sander Grootendorst, lid, Nelleke Hulscher, lid, Martijn Kirsten, lid, en Mieke Koenen, lid. De advsiseurs waren: Robert Egeter van Kuyk, Lies Hildebrand en Ynskje van der Meer. Het bestuur vergaderde dit jaar zes maal.

Jaarverslag 2012

Ook in 2012 is het Ida Gerhardtgenootschap goed bekend geraakt bij liefhebbers van poëzie. In de eerste plaats was er de bundel “Op elke tweesprong een nieuwe droom” uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het genootschap. Het boekje was een geschenk voor de donateurs en werd daarnaast ter verkoop aangeboden bij veel boekwinkels.
Het bestuur besloot de voorjaarsbijeenkomst te laten vervallen om des te meer aandacht te kunnen geven aan de lustrumbijeenkomst op 9 september in de Hanzehof te Zutphen.
Het bestuur, bestaande uit: Erik Bolle, voorziter, Gerda Braakman, secretaris, Hans van Tour, penningmeester, en de leden Nelleke Hulscher, Martijn Kirsten en Sander Grootendorst, heeft zich zeer ingespannen om deze bijeenkomst tot een bijzonder geheel te maken. Het programma, met een welkomstwoord door Burgemeester Gerritsen van Zutphen, bestond uit een lezing door Piet Gerbrandy, een diavoorstelling van Pieta van Beek, een lezing door Mieke Koenen en een optreden van “Vlinderwerk” uit Zutphen. Het geheel werd opgeluisterd met muziek van het “Favoriettrio” uit Amsterdam.
De middag werd bezocht door 120 deelnemers.
Niet onvermeld kan blijven de inzet van de adviseurs van het genootschap: Robert Egeter van Kuyk, Lies Hildebrand en Ynskje van der Meer.

Het bestuur vergaderde vijf maal in 2012 en tevens werden diverse Ida Gerhardt-evenementen in het land bezocht door bestuursleden.

Het bulletin Schriftuur verscheen in het voorjaar en als bundel in het najaar van 2012. De redactie van Schriftuur bestond uit Janneke Lambooij, eindredacteur, Gerda Braakman, Omert Schrier en Kees Visser.

Gesproken werd over een nieuwe opzet voor de website, maar tot een uitvoering is nog niet besloten. Weliswaar kwamen er veel vragen over gedichten van Gerhardt, gesteld door scholieren of anderen, die meestal beantwoord konden worden.

De financiën werden beheerd door penningmeester Hans van Tour en de jaarrekening werd opgesteld door accountantskantoor Visser en Visser te Barendrecht.

Al met al kan gezegd worden dat het een goed jaar was voor het genootschap. Het aantal donateurs bedroeg 155.

Copyright © 2008 Ida Gerhardtgenootschap