ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Het Ida Gerhardtgenootschap is een ANBI. Dat betekent dat het genootschap bijvoorbeeld geen belasting hoeft af te dragen over schenkingen en erfenissen. Dat kan fiscaal interessant zijn voor mensen die het genootschap een warm hart toedragen. 

Het RSIN/fiscaalnummer van het Ida Genootschap is 8136.75.212

Het Ida Gerhardtgenootschap beoogt het literaire nalatenschap van Ida Gerhardt levend te houden. Het genootschap probeert lezen van het werk van Gerhardt te bevorderen door onder meer een jaarlijks symposium te organiseren en het Jaarboek Schriftuur uit te geven. Inkomsten krijgt het genootschap uit donaties van donateurs. Dat kunnen jaarlijkse donaties zijn, maar ook incidentele schenkingen. Het minimum donatiebedrag om Schriftuur te ontvangen is vastgesteld op 35 euro. 

Uitgaven die het genootschap doet zijn altijd gericht op eerder genoemde doelstelling. De belangrijkste uitgaven zijn voor de website, organisatie van het symposium en uitgave Schriftuur. Daarnaast zijn er enkele administratieve uitgaven voor bijvoorbeeld de bankrekening.

De bestuurders doen hun werk onbezoldigd. Dat betekent dat zij niets ontvangen voor hun inspanningen. Ook geen vrijwilligersbijdrage. Ook onkosten die door de bestuurders worden gemaakt, dragen zij zelf. 

Hieronder vindt u het financieel jaarverslag van 2021.