Symposium 2020

Op zaterdag 31 oktober vond op het Comenius College in Hilversum de najaarsbijeenkomst plaats. Helaas was dat in een heel klein comité. Oorspronkelijk zouden Maaike Meijer, Ellen Deckwitz en Tugba Altin in de Centrumkerk in Bilthoven hun voordrachten hebben gehouden. Gelukkig waren deze voortreffelijke sprekers bereid om hun voordrachten te laten filmen, zodat we die toch aan de donateurs en alle andere poeziëliefhebbers beschikbaar kunnen stellen.

 

Maaike Meijer

De eerste voordracht is van em. prof. dr. Maaike Meijer, onder meer bekend als biografe van M. Vasalis. De titel van haar lezing is: ‘Ek mis myself steeds minder’. Verbeeldingen van ouderdom bij Eijbers, Vasalis en Gerhardt.

Ida Gerhardt schreef prachtige gedicten over de hoge ouderdom. Zij verbeeldt die eerder als een begin dan als een einde, eerder als een vreugde dan als een tijd van treurnis en pijn, eerder als een openbaring dan als een verlies van alle schoonheid en wijsheid. De naderende dood werkt bij Gerhardt soms als een opmerkelijke verjongingskuur. Het levenseinde als gelukkig zelfverlies: die beelden en die ideeën treft men niet alleen aan bij Gerhardt, maar ook bij Elisabeth Eybers en M. Vasalis. In deze lezing worden deze beelden nader onderzocht. Ellen Deckwitz

Ellen Deckwitz is dichter. Haar laatste bundel Hogere natuurkunde (2019) werd genomineerd voor de Herman de Coninkprijs en De Grote Poëzieprijs en bekroond met de E. du Perronprijs. Daarnaast schrijft ze ook over poëzie. Voor de NRC schreef ze een reeks colums ‘Dichten met Deckwitz’ over het lezen en interpreteren van poëzie, gebundeld in Olijven moet je leren lezen (2016). Onlangs verscheen van haar hand Dit gaat niet over grasmaaien (2020). 

In haar lezing gaat Deckwitz in op haar relatie tot de gedichten van Gerhardt en de zeggingskracht van poëzie (onder voor haar neefjes en nichtjes).Tugba Altin

Tugba Altin is Masterstudente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur aan ACASA, Amsterdam Centre for Ancient Studies, waarin de Oudheidopleidingen van de VU en de UvA verenigd zijn. Tugba’s interesse gaat uit naar de receptie van de klassieke oudheid in moderne poëzie. In het voorjaar van 2020 volgde zij een Mastercollege over klassieke receptie. Daar verzorgde zij een voortreffelijk referaat met bijbehorend paper. In het kader van dit college besprak zij Gerhardts Achilles met Xanthos (uit: De slechtvalk). Voor het Ida Gerhardtsymposium is Tugba gevraagd om het gedicht opnieuw te bespreken en te voorzien van klassieke achtergronden en haar eigen interpretatie.

Het gedicht Achilles met Xanthos is in de video gemonteerd. Daarnaast biedt Tugba een hand-out en PowerPoint presentatie aan waarmee u het gedicht nóg verder kunt verkennen. De hand-out en presentatie zijn hieronder te downloaden