Colofon & Contact

Mieke Koenen (voorzitter)
Mieke Koenen is biograaf van Ida Gerhardt, Dwars tegen de keer (2014) en werkt thans aan een biografie over Jeroen Willems. Daarnaast is zij als universitair docent Latijn & receptie van de klassieke oudheid in Nederlandse poëzie verbonden aan de VU.

Sean Keller (secretaris)
Sean Keller is classicus en werkzaam als docent klassieke talen op het Comenius College in Hilversum.

Mannus Goris (penningmeester)

Secretariaat: Jan van Goyenkade 35, 1311 BC Leiden
Telefoon 071 – 5122174
E-mail: secretariaat@idagerhardtgenootschap.nl
Facebook: www.facebook.com/idagerhardtgenootschap
KVK: 05071259
IBAN: NL88 RABO 0346 4789 79