Donateur worden

Door donateur te worden ondersteunt u het werk van het Ida Gerhardtgenootschap en helpt u bij het ontplooien van nieuwe plannen.

U verkrijgt het donateurschap door € 35,00 over te maken op rekeningnummer NL88 RABO 0346 4789 79 t.n.v. Ida Gerhardtgenootschap.

Als donateur ontvangt u jaarlijk ons jaarboek Schriftuur en heeft u recht op korting op de entreeprijs van de najaarsbijeenkomst. 

Het Ida Gerhardtgenootschap is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat donaties, giften of schenkingen aftrekbaar zijn bij de opgave voor Inkomstenbelastingen.

U kunt zich als donateur aanmelden door een e-mail te versturen aan secretariaat@idagerhardtgenootschap.nl