Het Genootschap

Op 15 augustus 2002 werd het Ida Gerhardtgenootschap opgericht. Bij velen bestond de behoefte om de belangstelling voor het werk van Ida Gerhardt levend te houden. Het genootschap tracht dit te doen door:

  • het jaarlijks organiseren van het najaarssymposium. Dit symposium elk jaar plaats op een bijzondere – en voor Gerhardt betekenisvolle – locatie. Zo zijn we de afgelopen jaren te gast geweest bij onder meer De werkplaats van Kees Boeke in Bilthoven, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en de Senaatszaal van het Academiegebouw in Utrecht. Op het symposium spreken wetenschappers en literatoren. De afgelopen jaren werden lezingen verzorgd door Ellen Deckwitz, Bette Westera, Marc van Oostendorp, Ingmar Heytze, Mieke van Zonneveld, Oek de Jong en nog veel meer.

  • de publicatie van het jaarlijks verschijnend jaarboek Schriftuur. Hierin worden vaak de teksten gepubliceerd die een jaar eerder zijn uitgesproken op het symposium. Daarnaast bevatten de jaarboeken vaak een bespiegeling van een gedicht.

  • jongeren enthousiast voor Ida Gerhardt te maken. In haar dankwoord bij de uitreiking van de P.C. Hooftprijs sprak zij: “Jongeren op wie mijn hoop gevestigd is”. Dat hebben we onder meer gedaan door onder leiding van Kila&Babsi een workshop te organiseren op het Comenius College waarbij leerlingen zelf aan de slag gingen met dichten en een bijdrage te leveren een een lessenreeks poëzie op De werkplaats.

  • voor zover mogelijk gevraagde informatie over de dichteres verschaffen.

Door donateur te worden ondersteunt u het werk van het IGG en helpt u bij het ontplooien van nieuwe plannen. U verkrijgt het donateurschap door € 35,00 over te maken op rekeningnummer NL88 RABO 0346 4789 79 t.n.v. Ida Gerhardtgenootschap.

Daarvoor krijgt ieder jaar ons jaarboek Schriftuur en korting op de entreeprijs van de bijeenkomsten. Tevens wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

Het Ida Gerhardtgenootschap is een door de belastingdienst erkend Algemeen Nut Beogende Instelling, hetgeen betekent dat donaties, giften of schenkingen aftrekbaar zijn bij de opgave voor Inkomstenbelastingen.

Hieronder treft u het Financieel jaaroverzicht 2020. Het overzicht van 2021 zal in de loop van januari 2022 worden gepubliceerd.