Het jaarboek Schriftuur

Schriftuur Jaarboek is de jaarlijkse publicatie van het Ida Gerhardtgenootschap. Het Ida Gerhardtgenootschap organiseert jaarlijks het najaarssymposium met lezingen van literatoren en optredens van dichters en voordrachtskunstaars. Deze bijdragen en andere artikelen vormen de inhoud van Schriftuur Jaarboek.

Schriftuur Jaarboek wordt exclusief uitgegeven voor donateurs van het Ida Gerhardtgenootschap. Zij ontvangen hun exemplaar bij de presentatie op het najaarssymposium of nadien per post. Losse nummers zijn bij hier bestellen.

De redactie van Schriftuur Jaarboek bestaat uit Louise Pino, Marianne
Schippers, Omert Schrier en Mieke Koenen (eindredactie).

Nadere informatie: secretariaat@idagerhardtgenootschap.nl