Beelden van het najaarssymposium staan online!

Sinds dinsdagmiddag 10 november staan de video-registraties van de lezingen van Maaike Meijer, Ellen Deckwitz en Tugba Altin online. Als u klikt op het kopje “Symposium 2020” wordt u naar de webpagina geleid waar in drie verschillende video’s de lezingen bekeken kunnen worden. Tijdens een fysiek symposium had u natuurlijk een prachtige hand-out ontvangen. Dat gemis hebben we getracht op te lossen door de teksten waar door de sprekers aan gerefereerd wordt te monteren in de videobeelden. U kunt de lezingen achtereenvolgens doorkijken, ‘bingen’ zoals men dat tegenwoordig noemt, maar ook één voor één op momenten waarop het u het best uitkomt.

We zijn erg benieuwd wat u van deze oplossing vind. Graag ontvangen wij uw reacties per mail: secretariaat@idagerhardtgenootschap.nl.